Algemene Voorwaarden

metaalunie voorwaarden van toepassing

In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam.

Iets ophalen of brengen?

MFR vind je hier ...

× Hoe kan ik je helpen?